Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Renelco

Din partner inom Elteknik och Bygg

Elbesiktning

Korrekt installerad och underhållen elinstallation inom fastighet, industri och annan verksamhet är avgörande för funktion och säkerhet för person och egendom. Ålder och slitage, dolda fel, handhavande fel och okunskap kan leda till icke önskvärda och riskfyllda situationer. För att veta att elinstallationerna är korrekta rekommenderas en särskild elbesiktning. Då kontrolleras om installationen är fackmannamässigt utförd och rätt underhållen. På så sätt minskar du risken för elolycksfall, elbränder och eventuella tvister med säljaren.

Även ett nytt hus kan vara behäftat med fel - byggfusk förekommer! Gör du en ombyggnad på totalentreprenad bör du förvissa dig om vem som är behörig elinstallatör och du kan öka ditt skydd ytterligare genom att anlita en egen elbesiktningsman under byggtiden.

Det gäller både din säkerhet och din plikt ! Läs mer om : Elbesikta ditt hus

Boka en besiktning av din elanläggning redan idag med en enkel klick här


Besiktningen dokumenteras med en protokoll för Isolationsmätnings & Jordfelsprovning.

Isolationsprovare (megger)- används för kontroll av isolationsresistansen både på installationer och på maskiner. Man testar med en hög spänning och mätvärdena är normalt i megaohm.

Vid besiktning av befintliga jordtag samt för att mäta jordresistivitet används en s.k. jordbrygga.

Om det inte finns ett jordtag, kan människors liv vara i fara samt elektriska installationer och utrustning kopplad till den skadas. Ett enskilt jordtag är inte nog för att kunna garantera säkerhet. Endast regelbundna besiktningar och kontroller kan bevisa att den elektriska installationen fungerar som den ska.